Sem vložte podnadpis

Spedice


Jsme schopni zajistit přepravu pro  jakýkoli druh nákladu (od 1 kg do 25 t) v rámci České Republiky a EU .

KONKUREČNÍ VÝHODY:

  • - neřídíme se tabulkovými cenami, naše ceny jsou smluvní a vždy je směřujeme ke spokojenosti zákazníků - velmi příznivý poměr mezi cenou a termínem dodání
  • - vámi danou poptávku dokážeme nacenit okamžitě
  • - dispečeři na telefonu non stop ( možnost řešit jakékoli požadavky či změny během přepravy)
  • - pomůžeme Vám vybrat nejlepší možnou variantu přepravy

Budeme rádi, když vyzkoušíte naše služby a tím získáte profesionální zajištění přepravy.

Preferujeme individuální přístup, flexibilitu, rychlost a bezpečnost pro vaše zásilky.

Poptávky zasílejte na info@horinektrans.cz 

Podmínky přepravy:

Daňový doklad musí obsahovat údaje z přepravní smlouvy - pozice zasilatele, IČO a DIČ dopravce i zasilatele.Daňový doklad (fakturu) doloží dopravce řádně potvrzeným originálem nákladního listu (CMR), v případě společného transitního režimu doloží i potvrzení o dodání zboží celnímu úřadu určení. Splatnost faktury je uvedena v objednávce, poplatky banky hradí dodavatel. Přeprava bude provedena s maximální zodpovědností a v souladu s platnými předpisy pro odlasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy (zákon o silniční nákl.dopravě, úmluva CMR, ADR, AETR apod.) vozidlem v řádném technickém stavu. Dopravce má uzavřeno pojištění odpovědnosti dopravce při přepravě zboží (min.do výše odpovědnosti dopravce dle CMR). V případě vzniku vyjímečných událostí nebo zdržení vozidla při přepravě je dopravce povinen ihned o tom informovat zasilatele. V případě vzniku škodní události je dopravce povinen zajistit potřebné doklady pro vyřízení škodní události, učinit všechna možná opatření k minimalizaci škody a ihned o této události informovat zasilatele. Dopravce se zavazuje ve věci uvedené přepravy jednat výhradně se zasilatelem (vyjma škodní události - policie apod.) V případě nedodržení dispizic nebo ujednání tohoto přepravního příkazu může zasilatel snížit dohodnutou cenu za přepravu až do výše přepravného. Pokud výše není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi zasilatelem a dopravcem ustanovením Obchodního zákoníku. Přijetím přepravní smlouvy je dopravce povinen provést přepravu sám, není mu za žádných okolností bez písemného souhlasu zasilatele povoleno zapojení dalšího dopravce. Kontakt se zákazníkem nad rámec povinnosti vyplívající z této přepravy bude posuzován jako konkurenční jednání, a to i 2 roky po ukončení přepravy. Pro případ konkurenčního jednání je sjednána pokuta, jejíž výši si smluvní strany dohodli ve výši 50násobku ceny přepravy.

Platby provádíme k 15. a poslednímu dni v měsíci .

FAKTURUJTE DO 5 DNŮ OD UKONČENÍ PŘEPRAVY !!!

Žádáme zpětné potvrzení všech listů smlouvy o přepravě!!!